به دنیای ماندگار خوش آمدید

کیفیت ، مشتری مداری ، نوآوری

معرفی فرآیند آندایزینگ

معرفی فرآیند آندایزینگ

خروجی فرآیند آندایزینگ ماهیتاً بسیار نسبت به عیوبی که می توانند حین تولید روی پروفیل ایجاد گردند، حساس است. بنابراین همه چیز از کنترل ۱۰۰ درصدی پروفیل های خام ورودی آغاز می شود (Primary Full Check). در این فرآیند تک تک شاخه های پروفیل های خام مورد بازبینی قرارگرفته و تا حدی که با چشم قابل تشخیص باشد، عیوب آن ها شناسایی و گزارش می شوند. سپس براساس استاندارد کیفی اعلام شده توسط مشتری، و این تشخیص کارشناسی که تا چه حد عیوب شناسایی شده در مراحل بعد قابل رفع یا تخفیف هستند، درمورد چگونگی ورود آن ها به مراحل بعدی تصمیم گیری می شود.

در مرحلۀ بعد با انجام عملیات مکانیکی سطحی (Polishing و Brushing) سطح پروفیل ها مات، براق و خش دار می شود. این مرحله تأثیر قابل ملاحظه ای در کاهش یا رفع عیوب سطحی پروفیل دارد.

در ادامه پروفیل ها روی قلاب های نگهدارنده بسته شده و وارد خط آندایزینگ می شوند. در این خط مراحل مختلفی از قبیل چربی گیری (Degreasing)، لایه برداری شیمیایی (Etching)، ایجاد لایۀ اکسیدی کنترل شده (Anodizing)، نشاندن یون های فلزی رنگی در حفرات لایۀ اکسیدی (Electro Coloring)، مسدود کردن خلل و فرج لایۀ اکسیدی (Sealing) و خشک کردن پروفیل ها (Drying)، در شرایط عملیاتی کاملاً دقیق و کنترل شده طی می شوند.

سپس نوبت به کنترل ۱۰۰ درصدی پروفیل های خروجی خط آندایزینگ می رسد (Final Full Check). در این مرحله تک تک شاخه های پروفیل های آندایز شده با دقت مورد بازبینی قرارگرفته و گزارش کاملی از شرایط کیفی محصول به مشتری ارائه می گردد.

در خاتمه خدمات تکمیلی درخواستی مشتری از قبیل برش کاری، لیبل گذاری، بسته بندی های خاص و … انجام شده و بارگیری با نظارت کیفی لازم صورت گرفته و محصول برای مشتری ارسال می گردد.