به دنیای ماندگار خوش آمدید

کیفیت ، مشتری مداری ، نوآوری

معرفی محصولات

کلیۀ محصولات صنایع آلومینیوم ماندگار در حوزۀ خدمات آندایزینگ در ۱۳ رنگ به قرار زیر قابل ارائه هستند:

 

     قهوه ای روشن
    (Light Brown)

      برنز تیره
(Dark Bronze)

bright bronz

     برنز روشن
(Light Bronze)

dark champagne

       شامپاینی تیره
(Dark Champagne)

Light Champagne

     شامپاینی روشن
(Light Champagne)

silver

         نقره ای
        (Silver)

light brown

قهوه ای روشن
(Light Brown)

dark bronz

برنز تیره
(Dark Bronze)

light bronz

برنز روشن
(Light Bronze)

dark champagne

شامپاینی تیره
(Dark Champagne)

Light Champagne

شامپاینی روشن
(Light Champagne)

silver

نقره ای (Silver)

   پتینه مشکی
(Black Patina)

       پتینه برنز
(Bronze Patina)

bright bronz

       پتینه شامپاینی
(Champagne Patina)

silver patina

    پتینه نقره ای
 (Silver Patina)

         مشکی
       (Black)

darkbrown

   قهوه ای تیره
(Dark Brown)

gold-triangle

            طلایی
        (Golden)

black patina

پتینه مشکی
(Black Patina)

bronze patinas

پتینه برنز
(Bronze Patina)

Champagne Patina

پتینه شامپاینی
(Champagne Patina)

silver patina

پتینه نقره ای
(Silver Patina)

black

مشکی (Black)

dark brown

قهوه ای تیره
(Dark Brown)

gold-triangle

طلایی
(Golden)

این رنگ ها در گروه محصولات مختلف با کیفیت های مختلف پرداخت سطح ترکیب شده و جلوه های بدیعی را خلق می نمایند:

 

01-venus-2-1-copy-500x500
02-prestige-2-copy-500x500
03-antique-2-copy-500x500
04-elegance-2-2-500x500
05-hue-2-copy-500x500
07-angel-2-copy-500x500
06-persia-2-2-copy-500x500

جدول زیر نشان دهندۀ ویژگی های مقایسه ای این هفت گروه محصول است: