به دنیای ماندگار خوش آمدید

کیفیت ، مشتری مداری ، نوآوری

برشکاری

درصورتی که ملاحظات و مراقبت های خاص در عملیات برش کاریِ پروفیل های آندایز شده رعایت نشده باشد، پروفیل ها در این مرحله دچار آسیب خواهند شد.

شرکت صنایع آلومینیوم ماندگار با تکیه بر سطح بالای دانش موجود در این مجموعه درخصوص عوامل ایجادکنندۀ عیوب پس از عملیات آندایزینگ پروفیل های آلومینیومی، و در راستای ارتقاء منافع مشتریان، اقدام به راه اندازی خط برش کاری نموده و براساس اعلام درخواست از جانب مشتریان، پیش از بسته بندی نهاییِ پروفیل های آندایز شده، اقدام به برشکاری و تمیزکاری پلیسه ها نموده و با این کار احتمال ایجاد عیوب بعدی را کاهش داده است.