به دنیای ماندگار خوش آمدید

کیفیت ، مشتری مداری ، نوآوری

 شرکت صنایع آلومینیوم ماندگار ، در راستای گسترش زنجیره تأمین و به منظور شناسایی  تأمین‌کنندگان جهت همکاری درارائه هرچه بهتر خدمات ، نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی تأمین‌کنندگان اقدام نموده است. در همین راستا، شرکت‌های معتبر و توانمند داخلی و خارجی متقاضی همکاری با مجموعه ماندگار  می توانند جهت ثبت‌نام در بانک اطلاعاتی تأمین‌کنندگان، به روش زیر اقدام فرمایند؛
• پس از مطالعه وب‌سایت مجموعه ماندگار، درصورتی که زمینه فعالیت شرکت‌های متقاضی در راستای نیازهای  مجموعه ماندگار باشد ، خواهشمند است جهت «درخواست عضویت» از طریق لینک زیر اقدام فرمایند.
• پس از تکمیل کلیه اطلاعات درخواستی و انجام «ثبت نهایی و ارسال اطلاعات» توسط تأمین‌کنندگان، مجموعه ماندگار نسبت به بررسی اطلاعات و ارزیابی صلاحیت متقاضی مربوطه اقدام می‌کند. شایان ذکر است، درصورت عدم تکمیل اطلاعات و پیوست‌های اجباری، «ثبت نهایی و ارسال اطلاعات» میسر نخواهد بود. همچنین تکمیل کلیه فرم‌های اطلاعاتی و پیوست‌های درخواستی، در تعیین امتیاز نهایی ارزیابی تأمین‌کنندگان موثر خواهد بود.
• در ادامه، مجموعه ماندگار درصورت نیاز به زمینه فعالیت معرفی شده، جهت تکمیل اطلاعات ، با تأمین‌کننده ارتباط برقرار می کند.
پس از تکمیل مراحل فوق و در صورت تایید صلاحیت متقاضیان محترم،اطلاعات ایشان در فهرست تامین کنندگان معتبر شرکت صنایع آلومینیوم ماندگار ثبت شده و در خرید های آتی کالاها و خدمات مرتبط،از ایشان استعلام به عمل خواهد آمد.

فرآیند عضویت در گروه تامین کنندگان ماندگار

 

انتقادات و پیشنهادات

برای شما که نقد و نظری دربارۀ فرآیند تامین کنندگان در گروه ماندگار دارید

    فرم تقاضای همکاری

    برای شما تامین کننده محترم