به دنیای ماندگار خوش آمدید

کیفیت ، مشتری مداری ، نوآوری

دوخت پروفیل های ترمال بریک

در مواردی که مشتریان حوزۀ در و پنجره از پروفیل های ترمال بریک استفاده می نمایند، به طور معمول ابتدا پروفیل های خام را برای انجام فرآیند آندایزینگ به شرکت صنایع آلومینیوم ماندگار ارسال نموده و پس از بسته بندی پروفیل های آندایز شده آن ها را به محلی که قرار است نوار پلی آمید بین آنها دوخته شود منتقل می نمایند. در این فرآیند ضمن افزایش هزینه های حمل و نقل و دردسر هماهنگی های لازم، احتمال آسیب دیدن پروفیل ها در حین جابجایی و عملیات دوخت افزایش می یابد.

لذا شرکت صنایع آلومینیوم ماندگار در راستای ارتقاء منافع مشتریان تصمیم دارد در آیندۀ نزدیک نسبت به راه اندازی خط دوخت پروفیل های ترمال بریک در کنار خط آندایزینگ موجود، اقدام نماید.